Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 12.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 25.09.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 28.04.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 10.05.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 20.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 09.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 25.07.2013

  01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 13.09.2012

  01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 13.09.2011

  01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 09.07.2010

  01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 20.07.2009

  01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017