Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 30, obowiązujące od 12 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

MORLUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000291588

NIP

5213463181

REGON

141190971

Data rejestracji

26 października 2007 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Orzycka 6 / 1B, 02-695 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
 • Badanie rynku i opinii publicznej

 • Działalność agencji reklamowych

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawnionym do reprezentowania spółki jest komplementariusz - morluk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Uprawniony do reprezentowania jest jej zarząd. Do składania oświadczeń majątkowych i niemajątkowych i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu jednoosobowo. Członkami zarządu są: marek orłowski - prezes zarządu. Do prowadzenia spraw spółki upoważnieni są wszyscy wspólnicy uprawnieni do jej reprezentacji. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki nie jest wymagana zgoda komandytariusza, za wyjątkiem spraw wskazanych w postanowieniu § 17 ust. 2 umowy spółki.

Wspólnicy
 • Od 26 października 2007 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  200.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  2.000.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu wniesionego

  27.140.000,00 PLN

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu wniesionego

  94.968.656,00 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu wniesionego

  6.233.216,50 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu wniesionego

  78.061.872.50 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  64.691.900,00 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu wniesionego

  1.000.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu zwróconego

  22.140.000,00 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu zwróconego

  7.000.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu zwróconego

  72.561.872,50 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu zwróconego

  71.061.872,50 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu zwróconego

  64.691.900,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Komandytariusz

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008