Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "AKADEMIA GASTRONOMICZNA"

KRS

0000285458

NIP

7010088916

REGON

141115099

Adres siedziby

Racjonalizacji 5, 02-673 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

7 sierpnia 2007 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia oraz nabywania praw i zaciągania zobowiązań wymagane jest łączne działanie co najmniej dwóch członków zarządu, w tym wśród nich prezydenta lub wiceprezydenta.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007