Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 11, obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

"FUNDACJA LIBERTÉ!"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000284368

NIP

7292626565

REGON

100381648

Data rejestracji

10 lipca 2007 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Zaolziańska 63 / 25, 93-539 Łódź, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność portali internetowych

  • Działalność agencji informacyjnych

  • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

  • Działalność związana z tłumaczeniami

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność bibliotek

  • Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

  • Przygotowywanie i podawanie napojów

  • Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa łącznie prezes fundacji i wiceprezes fundacji lub prezes fundacji i sekretarz fundacji.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012