Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

304,4 tys. zł

2020 r.

994,5 tys. zł

2014 r.

303,9 tys. zł

2013 r.

1,4 mln zł

2011 r.

1,6 tys. zł

2010 r.

1,3 tys. zł

2009 r.

1,4 tys. zł

2009
2010
2011
2013
2014
2020
2021
1,4 tys. zł 1,3 tys. zł 1,6 tys. zł 1,4 mln zł 303,9 tys. zł 994,5 tys. zł 304,4 tys. zł