Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

11

14,5 mln zł

12,5 mln zł

2007 - 2013

1

453,5 tys. zł

193,2 tys. zł

Łącznie

12

15 mln zł

12,7 mln zł