Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 20, obowiązujące od 21 lutego 2020 r.

Nazwa pełna

TELKAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000270884

NIP

5932486564

REGON

220341972

Data rejestracji

28 grudnia 2006 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Jagiellońska 55, 83-110 Tczew, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

2.7 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

 • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

 • Nadawanie programów radiofonicznych

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

 • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 • Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

 • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarządu uprawniony jest do samodzielnego reprezentowania spółki.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 28 grudnia 2006 r.

  Wartość udziałów

  678 tys. zł

  Liczba udziałów

  678

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 21 lutego 2020 r.

  Wartość udziałów

  406 tys. zł

  Liczba udziałów

  406

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 21 lutego 2020 r.

  Wartość udziałów

  406 tys. zł

  Liczba udziałów

  406

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 21 lutego 2020 r.

  Wartość udziałów

  406 tys. zł

  Liczba udziałów

  406

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 21 lutego 2020 r.

  Wartość udziałów

  406 tys. zł

  Liczba udziałów

  406

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 21 lutego 2020 r.

  Wartość udziałów

  406 tys. zł

  Liczba udziałów

  406

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007