Nazwa pełna

TELKAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000270884

NIP

5932486564

REGON

220341972

Data rejestracji

28 grudnia 2006 r.

Data ostatniej zmiany

24 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Jagiellońska 55, 83-110 Tczew, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

2.7 mln zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Nadawanie programów ogólnodostępnych I abonamentowych

 • Telekomunikacja

 • Działalność związana z oprogramowaniem I doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

 • Działalność usługowa w zakresie informacji

 • Naprawa, konserwacja I instalowanie maszyn I urządzeń

 • Wykonywanie instalacji elektrycznych

 • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych I elektroenergetycznych

 • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych I muzycznych

 • Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia I fundusze emerytalne

 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

 • Wynajem I dzierżawa

 • Działalność sportowa, rozrywkowa I rekreacyjna

 • Naprawa I konserwacja komputerów I artykułów użytku osobistego I domowego

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarządu uprawniony jest do samodzielnego reprezentowania spółki.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 28 grudnia 2006 r.

  2.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.700.000 ZŁ.

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007