Nazwa pełna

TELKAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000270884

NIP

5932486564

REGON

220341972

Adres siedziby

Jagiellońska 55, 83-110 Tczew, Polska

Przedmiot pozostałej działalności
 • Nadawanie programów ogólnodostępnych I abonamentowych

 • Telekomunikacja

 • Działalność związana z oprogramowaniem I doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

 • Działalność usługowa w zakresie informacji

 • Naprawa, konserwacja I instalowanie maszyn I urządzeń

 • Wykonywanie instalacji elektrycznych

 • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych I elektroenergetycznych

 • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych I muzycznych

 • Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia I fundusze emerytalne

 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

 • Wynajem I dzierżawa

 • Działalność sportowa, rozrywkowa I rekreacyjna

 • Naprawa I konserwacja komputerów I artykułów użytku osobistego I domowego

Kapitał

Wysokość kapitału zakładowego

2.7 mln zł

Wartość udziałów objętych za aport
 • 2 700 000,00 ZŁ

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarządu uprawniony jest do samodzielnego reprezentowania spółki.

Wspólnicy
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
 • 30. 11. 2009 rok, repertorium a nr 4791/2009, notariusz katarzyna nagórska-protasiuk, kancelaria notarialna, ul. Jaśkowa dolina 6/2, 80- 252 gdańsk, zmieniono §6 umowy spółki.

 • 15-12-2006 r. Notariusz przemysław ciechanowski; Kancelaria notarialna w starogardzie gdańskim ul. Kościuszki 35/4, rep. A nr 12031/2006

Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 30.06.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 20.06.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 26.06.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 05.08.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 05.06.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 20.06.2013

  01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 14.06.2012

  01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 21.06.2011

  01. 01. 2010-31. 12. 2010

 • 02.07.2010

  01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 02.06.2009

  01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 12.05.2008

  15. 12. 2006-31. 12. 2007

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010-31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 15. 12. 2006-31. 12. 2007

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010-31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 15. 12. 2006-31. 12. 2007

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007

{{ fieldValue.v }}