Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 22.03.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 30.06.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 20.06.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 26.06.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 05.08.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 05.06.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 20.06.2013

  01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 14.06.2012

  01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 21.06.2011

  01. 01. 2010-31. 12. 2010

 • 02.07.2010

  01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 02.06.2009

  01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 12.05.2008

  15. 12. 2006-31. 12. 2007

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010-31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 15. 12. 2006-31. 12. 2007

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010-31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 15. 12. 2006-31. 12. 2007

Wartość udziałów objętych za aport
 • 2 700 000,00 ZŁ