Poprzednio

ARCELOR MITTAL PIPES AND TUBES POLAND

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

31,3 mln zł

12,6 mln zł