Poprzednio

ARCELOR MITTAL PIPES AND TUBES POLAND

Nazwa pełna

ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000266557

NIP

5252375802

REGON

140700909

Adres siedziby

Ujastek 1, 31-752 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

26 października 2006 r.

Kapitał zakładowy

92,3 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

 • Od 13 czerwca 2016 r.

  PREZES ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU) - UDOKUMENTOWANY BRAK MOŻLIWOŚCI USTALENIA LUB WĄTPLIWOŚCI CO DO TOŻSAMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH OKREŚLONYCH W TIRET PIERWSZYM, DRUGIM, TRZECIM I CZWARTYM ART. 2 UST. 2 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 ROKU O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU”

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  92,3 mln zł

  Liczba udziałów

  184618

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

8,6 mln zł

2019 r.

12,6 mln zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

31,3 mln zł

12,6 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008