Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

86,4 tys. zł

2021 r.

104 tys. zł

2020 r.

2,2 mln zł

2019 r.

10,5 tys. zł

2017 r.

706,5 tys. zł

2013 r.

112 tys. zł

2009 r.

5,6 tys. zł

2005 r.

191,5 zł

2005
2009
2013
2017
2019
2020
2021
2022
191,5 zł 5,6 tys. zł 112 tys. zł 706,5 tys. zł 10,5 tys. zł 2,2 mln zł 104 tys. zł 86,4 tys. zł