Nazwa pełna

PLATAN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000024348

NIP

9511973702

REGON

016284083

Adres siedziby

Poleczki 23, 02-822 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

3 lipca 2001 r.

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje zarząd. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w sprawach majątkowych i niemajątkowych w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 26 stycznia 2017 r.

  Wartość udziałów

  50 tys. zł

  Liczba udziałów

  100

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

86,4 tys. zł

2021 r.

104 tys. zł

2020 r.

2,2 mln zł

2019 r.

10,5 tys. zł

2017 r.

706,5 tys. zł

2013 r.

112 tys. zł

2009 r.

5,6 tys. zł

2005 r.

191,5 zł

2005
2009
2013
2017
2019
2020
2021
2022
191,5 zł 5,6 tys. zł 112 tys. zł 706,5 tys. zł 10,5 tys. zł 2,2 mln zł 104 tys. zł 86,4 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 55027 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001