Nazwa pełna

CD LOCUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000242760

NIP

5213356226

REGON

140225302

Data rejestracji

10 października 2005 r.

Data ostatniej zmiany

24 lipca 2018 r.

Adres siedziby

Wybrzeże Kościuszkowskie 45 / 79, 00-347 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Zagospodarowanie I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem nieruchomości na własny rachunek

 • Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd jest jednoosobowy - prezes zarządu jednoosobowo

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Wspólnicy
 • Od 22 lutego 2007 r.

  1 000 (JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005