Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 11, obowiązujące od 22 marca 2018 r.

Nazwa pełna

REALNOŚCI, DZIERŻAWA I NAJEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000241372

NIP

6831947656

REGON

120074824

Data rejestracji

16 września 2005 r.

Status płatnika VAT

Niezarejestrowany

Adres siedziby

Słowackiego 10, 32-020 Wieliczka, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem nieruchomości na własny rachunek

 • Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie

 • Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego

 • Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego

 • Przetwarzanie danych

 • Działalność związana z bazami danych

 • Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego

 • Badania i analizy techniczne

 • Reklama

 • Sprzątanie i czyszczenie obiektów

 • Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych spółki, a także do podpisywania w imieniu spółki są upoważnieni w przypadku zarządu jednoosobowego prezes zarządu, w przypadku zarządu wieloosobowego dwaj członkowie zarządu działający wspólnie lub członek zarządu działający wraz z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 16 września 2005 r.

  Wartość udziałów

  50 tys. zł

  Liczba udziałów

  100

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005