Poprzednio

SĄDECKA GRUPA PRODUCENTÓW JAJ "AGRO-FERMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ

Nazwa pełna

SĄDECKA GRUPA PRODUCENTÓW JAJ "AGRO-FERMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000238924

NIP

7343108522

REGON

120079626

Adres siedziby

Myśliwska 4, 33-300 Nowy Sącz, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

1 sierpnia 2005 r.

Kapitał zakładowy

1,1 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 1 sierpnia 2005 r.

  Wartość udziałów

  150,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  301

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 1 sierpnia 2005 r.

  Wartość udziałów

  107,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  215

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 1 sierpnia 2005 r.

  Wartość udziałów

  118,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  237

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 1 sierpnia 2005 r.

  Wartość udziałów

  107,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  215

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 1 sierpnia 2005 r.

  Wartość udziałów

  161,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  323

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 1 sierpnia 2005 r.

  Wartość udziałów

  172 tys. zł

  Liczba udziałów

  344

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 1 sierpnia 2005 r.

  Wartość udziałów

  107,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  215

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 1 sierpnia 2005 r.

  Wartość udziałów

  150,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  301

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

620,1 tys. zł

2014 r.

5,9 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005