Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

8,2 mln zł

2020 r.

17,9 mln zł

2011 r.

420,5 tys. zł

2010 r.

874,3 zł

2009 r.

584,6 zł

2006 r.

19,3 tys. zł

2004 r.

28,3 tys. zł

2004
2006
2009
2010
2011
2020
2021
28,3 tys. zł 19,3 tys. zł 584,6 zł 874,3 zł 420,5 tys. zł 17,9 mln zł 8,2 mln zł