Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

50,7 mln zł

21 mln zł

2007 - 2013

1

45,4 mln zł

15,3 mln zł

Łącznie

2

96,1 mln zł

36,3 mln zł