Sprawozdanie za rok 2019
Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 28.07.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 04.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 28.06.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 04.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 30.05.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 13.05.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 07.05.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 11.04.2013

  01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 27.06.2012

  01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.

 • 12.07.2011

  Od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

 • Od 01. 01. 2009 roku do 31. 12. 2009 roku

 • 06.07.2009

  01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 13.06.2008

  01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 21.06.2007

  01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 27.04.2006

  01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 27.05.2005

  2004 r.

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.

 • Od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

 • Od 01. 01. 2009 roku do 31. 12. 2009 roku

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 2004 r.

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.

 • Od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

 • Od 01. 01. 2009 roku do 31. 12. 2009 roku

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 2004 r.

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.

 • Od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

 • Od 01. 01. 2009 roku do 31. 12. 2009 roku

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności spółki dominującej
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  44654965

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA B

  Liczba akcji w serii

  19897668

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  1712086

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  0

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA E

  Liczba akcji w serii

  0

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA F

  Liczba akcji w serii

  0

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA G

  Liczba akcji w serii

  0

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA H

  Liczba akcji w serii

  0

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  I

  Liczba akcji w serii

  0

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  J

  Liczba akcji w serii

  0

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  K

  Liczba akcji w serii

  0

  Uprzywilejowanie

  LICZBA AKCJI: 93812878, AKCJE IMIENNE SERII K, POZBAWIONE PRAWA GŁOSU (AKCJE NIEME), UPRZYWILEJOWANE CO DO DYWIDENDY W WYSOKOŚCI 150% DYWIDENDY Z AKCJI ZWYKŁEJ.

 • Nazwa serii

  L

  Liczba akcji w serii

  0

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wartość udziałów objętych za aport
 • 1 712 086,00 ZŁ

 • 93 812 878,00 ZŁ

 • 31 500 000,00 ZŁ

 • 3 631 650,00 ZŁ