Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

7 grudnia 2020 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

19 grudnia 2020 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »