Nazwa pełna

APLITT SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000213059

NIP

5851352500

REGON

191760145

Data rejestracji

22 lipca 2004 r.

Adres siedziby

Arkońska 11, 80-387 Gdańsk, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

36,4 mln zł

Kapitał docelowy

33,5 mln zł

Kapitał wpłacony

36,4 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

35,3 tys. zł

2017 r.

49,1 tys. zł

2016 r.

11,4 tys. zł

2013 r.

485,8 tys. zł

2011 r.

2,4 tys. zł

2010 r.

799 zł

2009 r.

890,1 zł

2008 r.

128,9 tys. zł

2006 r.

2,7 tys. zł

2006
2008
2009
2010
2011
2013
2016
2017
2020
2,7 tys. zł 128,9 tys. zł 890,1 zł 799 zł 2,4 tys. zł 485,8 tys. zł 11,4 tys. zł 49,1 tys. zł 35,3 tys. zł
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, względnie jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Inne dane

Adres www

WWW.APLITTSA.PL

Adres e-mail

BIUROZARZADU@APLITT.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004