Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

5

14,2 mln zł

11,1 mln zł

2007 - 2013

3

9,2 mln zł

7,7 mln zł

2004 - 2006

2

3,8 mln zł

1,5 mln zł

Łącznie

10

27,2 mln zł

20,3 mln zł