Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

184,9 tys. zł

2021 r.

53,3 tys. zł

2020 r.

14,4 mln zł

2017 r.

539 tys. zł

2010 r.

1,2 tys. zł

2009 r.

15 tys. zł

2007 r.

12,3 tys. zł

2006 r.

36,2 zł

2005 r.

7,2 tys. zł

2005
2006
2007
2009
2010
2017
2020
2021
2022
7,2 tys. zł 36,2 zł 12,3 tys. zł 15 tys. zł 1,2 tys. zł 539 tys. zł 14,4 mln zł 53,3 tys. zł 184,9 tys. zł