Nazwa pełna

"MASSPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000196600

NIP

7343020626

REGON

492927684

Adres siedziby

101, Zubrzyk, 33-350 Piwniczna, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

25 lutego 2004 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

27,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

184,9 tys. zł

2021 r.

53,3 tys. zł

2020 r.

14,4 mln zł

2017 r.

539 tys. zł

2010 r.

1,2 tys. zł

2009 r.

15 tys. zł

2007 r.

12,3 tys. zł

2006 r.

36,2 zł

2005 r.

7,2 tys. zł

2005
2006
2007
2009
2010
2017
2020
2021
2022
7,2 tys. zł 36,2 zł 12,3 tys. zł 15 tys. zł 1,2 tys. zł 539 tys. zł 14,4 mln zł 53,3 tys. zł 184,9 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

1,3 mln zł

539 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004