Nazwa pełna

"NIFE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000191274

NIP

5242500281

REGON

012695725

Data rejestracji

28 stycznia 2004 r.

Data ostatniej zmiany

6 sierpnia 2019 r.

Adres siedziby

Kiersnowskiego 16, 03-161 Warszawa, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  2019-02-28

Finanse

Kapitał zakładowy

95 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym

 • Pozostała działalność komercyjna

 • Rozkładowy transport lotniczy

 • Pozarozkładowy transport lotniczy

 • Wynajem środków transportu lotniczego

 • Pozostała działalność wspomagająca transport lotniczy, gdzie indziej nie sklasyfikowana

 • Działalność szkół nauki jazdy I pilotażu

 • Wypożyczanie artykułów użytku osobistego I domowego

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania jednoosbowego zarządu - członek zarządu samodzielnie; W przypadku powołania wieloosobowego zarządu - prezes zarządu samodzielnie; Dwaj członkowie zarządu, działający łącznie; Członek zarządu działający łącznie z prokurentem;

Wspólnicy
 • Od 28 stycznia 2004 r.

  190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 95.000 ZŁ.

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 50984 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005