Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 13, obowiązujące od 6 sierpnia 2019 r.

Nazwa pełna

"NIFE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000191274

NIP

5242500281

REGON

012695725

Data rejestracji

28 stycznia 2004 r.

Status płatnika VAT

Niezarejestrowany

Adres siedziby

Kiersnowskiego 16, 03-161 Warszawa, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  2019-02-28

Finanse

Kapitał zakładowy

95 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym

 • Pozostała działalność komercyjna

 • Rozkładowy transport lotniczy

 • Pozarozkładowy transport lotniczy

 • Wynajem środków transportu lotniczego

 • Pozostała działalność wspomagająca transport lotniczy, gdzie indziej nie sklasyfikowana

 • Działalność szkół nauki jazdy i pilotażu

 • Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania jednoosbowego zarządu - członek zarządu samodzielnie; W przypadku powołania wieloosobowego zarządu - prezes zarządu samodzielnie; Dwaj członkowie zarządu, działający łącznie; Członek zarządu działający łącznie z prokurentem;

Wspólnicy
 • Od 28 stycznia 2004 r.

  Wartość udziałów

  95 tys. zł

  Liczba udziałów

  190

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 50984 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005