Nazwa pełna

"NIFE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000191274

NIP

5242500281

REGON

012695725

Data rejestracji

28 stycznia 2004 r.

Adres siedziby

Kiersnowskiego 16, 03-161 Warszawa, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  28.02.2019

Finanse

Kapitał zakładowy

95 tys. zł

Status podatnika VAT

Brak
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania jednoosbowego zarządu - członek zarządu samodzielnie; W przypadku powołania wieloosobowego zarządu - prezes zarządu samodzielnie; Dwaj członkowie zarządu, działający łącznie; Członek zarządu działający łącznie z prokurentem;

Wspólnicy
 • Od 28 stycznia 2004 r.

  Wartość udziałów

  95 tys. zł

  Liczba udziałów

  190

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 50984 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005