Poprzednio

ERONTRANS

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

66,6 mln zł

27,1 mln zł