Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

79,5 tys. zł

2019 r.

27,1 mln zł

2013 r.

10,5 mln zł

2012 r.

6,3 mln zł

2010 r.

10 tys. zł

2005 r.

18,2 tys. zł

2005
2010
2012
2013
2019
2020
18,2 tys. zł 10 tys. zł 6,3 mln zł 10,5 mln zł 27,1 mln zł 79,5 tys. zł