Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

14,4 mln zł

2021 r.

6,3 mln zł

2020 r.

2 mln zł

2017 r.

21 tys. zł

2007 r.

695,5 tys. zł

2006 r.

422,8 tys. zł

2005 r.

382,2 tys. zł

2004 r.

358,8 zł

2004
2005
2006
2007
2017
2020
2021
2022
358,8 zł 382,2 tys. zł 422,8 tys. zł 695,5 tys. zł 21 tys. zł 2 mln zł 6,3 mln zł 14,4 mln zł