Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 15.07.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 07.09.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 26.06.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 25.06.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 22.06.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 14.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 06.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 16.06.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 27.06.2013

  01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 10.07.2012

  1. 01- 31. 12. 2011 rok

 • 22.07.2011

  01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 28.07.2010

  01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 31.07.2009

  01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 30.06.2008

  01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 21.05.2007

  01. 01. 2006 r. -31. 12. 2006 r.

 • 04.09.2006

  01. 01. 2005 r. -31. 12. 2005 r.

 • 30.06.2005

  10. 11. 2003 r. - 31. 12. 2004 r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 1. 01- 31. 12. 2011 rok

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006 r. -31. 12. 2006 r.

 • 01. 01. 2005 r. -31. 12. 2005 r.

 • 10. 11. 2003 r. - 31. 12. 2004 r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 1. 01- 31. 12. 2011 rok

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006 r. -31. 12. 2006 r.

 • 01. 01. 2005 r. -31. 12. 2005 r.

 • 10. 11. 2003 r. - 31. 12. 2004 r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 1. 01- 31. 12. 2011 rok

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006 r. -31. 12. 2006 r.

 • 01. 01. 2005 r. -31. 12. 2005 r.

 • 10. 11. 2003 r. - 31. 12. 2004 r.

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
 • 15.07.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 07.09.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 26.06.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 25.06.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 22.06.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 14.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 06.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 16.06.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 27.06.2013

  01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 10.07.2012

  1. 01- 31. 12. 2011 rok

 • 22.07.2011

  01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 28.07.2010

  01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 31.07.2009

  01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 25.11.2008

  01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 1. 01- 31. 12. 2011 rok

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 1. 01- 31. 12. 2011 rok

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 1. 01- 31. 12. 2011 rok

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  4505000

  Uprzywilejowanie

  1 AKCJI PRZYZNAJE SIĘ 2 GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

 • Nazwa serii

  SERIA B

  Liczba akcji w serii

  2000000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  C 1

  Liczba akcji w serii

  220000

  Uprzywilejowanie

  1 AKCJI PRZYZNAJE SIĘ 2 GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

 • Nazwa serii

  C 2

  Liczba akcji w serii

  1000000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  E

  Liczba akcji w serii

  2000000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  52000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  F

  Liczba akcji w serii

  2500000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  C3

  Liczba akcji w serii

  200000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  C4

  Liczba akcji w serii

  120000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  C5

  Liczba akcji w serii

  900000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AA

  Liczba akcji w serii

  495000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  C6

  Liczba akcji w serii

  560000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wartość udziałów objętych za aport
 • 300 000,00 ZŁ