Poprzednio

AMICA WRONKI

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

47,2 mln zł

18,7 mln zł