Poprzednio

AMICA WRONKI

Nazwa pełna

"AMICA SPÓŁKA AKCYJNA"

KRS

0000017514

NIP

7630003498

REGON

570107305

Adres siedziby

Mickiewicza 52, 64-510 Wronki, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

7 czerwca 2001 r.

Kapitał zakładowy

15,6 mln zł

Kapitał wpłacony

15,6 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu jednoosobowo. Pozostali - współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Spółka notowana na GPW

Skrót:

AMC

Liczba wyemitowanych akcji:

7,8 mln

Wartość rynkowa:

620,5 mln zł

Decyzje UOKiK

24 stycznia 2022 r.

DZP-1/2022

Zatory Płatnicze

17 lutego 2010 r.

DKK-14/2010

Kontrola koncentracji

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 20 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2024 r.

394,2 tys. zł

2023 r.

4,2 mln zł

2022 r.

17,1 mln zł

2021 r.

22,4 mln zł

2020 r.

22,4 mln zł

2019 r.

21,3 mln zł

2018 r.

596,7 tys. zł

2017 r.

252,4 tys. zł

2016 r.

11,4 mln zł

2015 r.

13,1 mln zł

2014 r.

5,6 mln zł

2013 r.

2,6 tys. zł

2012 r.

1,1 mln zł

2010 r.

5,5 tys. zł

2009 r.

5,8 tys. zł

2008 r.

2,2 mln zł

2007 r.

206,7 tys. zł

2006 r.

636,8 tys. zł

2005 r.

22,7 mln zł

2004 r.

34,6 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
34,6 tys. zł 22,7 mln zł 636,8 tys. zł 206,7 tys. zł 2,2 mln zł 5,8 tys. zł 5,5 tys. zł 1,1 mln zł 2,6 tys. zł 5,6 mln zł 13,1 mln zł 11,4 mln zł 252,4 tys. zł 596,7 tys. zł 21,3 mln zł 22,4 mln zł 22,4 mln zł 17,1 mln zł 4,2 mln zł 394,2 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

47,2 mln zł

18,7 mln zł

Inne dane

Adres www

HTTPS://AMICA.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 831 SĄD REJONOWY W PILE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000