Sprawozdanie za rok 2020 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 14.07.2022

  Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • 09.07.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 30.09.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 09.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 22.06.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 19.07.2017

  Od 01. 12. 2015 do 31. 12. 2016

 • 28.06.2016

  Od 01. 01. 2014 do 30. 11. 2015

 • 14.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 08.07.2013

  01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 06.07.2012

  01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 17.06.2011

  01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 17.06.2010

  01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 06.07.2009

  01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 11.07.2008

  01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 06.07.2007

  01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 14.06.2006

  01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 07.07.2005

  01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 29.06.2004

  01. 01. 2003 r-31. 12. 2003 r

 • 07.07.2003

  01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.

 • 16.07.2002

  01. 01. 2001r. - 31. 12. 2001r.

 • 01.10.2001

  01. 01. 2000r. - 31. 12. 2000r.

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 12. 2015 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2014 do 30. 11. 2015

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 01. 01. 2003 r-31. 12. 2003 r

 • 01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.

 • 01. 01. 2001r. - 31. 12. 2001r.

 • 01. 01. 2000r. - 31. 12. 2000r.

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 12. 2015 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2014 do 30. 11. 2015

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 01. 01. 2003 r-31. 12. 2003 r

 • 01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.

 • 01. 01. 2001r. - 31. 12. 2001r.

 • 01. 01. 2000r. - 31. 12. 2000r.

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 12. 2015 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2014 do 30. 11. 2015

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 01. 01. 2003 r-31. 12. 2003 r

 • 01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.

 • 01. 01. 2001r. - 31. 12. 2001r.

 • 01. 01. 2000r. - 31. 12. 2000r.

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
 • 14.07.2022

  Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • 09.07.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 30.09.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 09.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 25.06.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 19.07.2017

  Od 01. 12. 2015 do 31. 12. 2016

 • 28.06.2016

  Od 01. 01. 2014 do 30. 11. 2015

 • 14.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 08.07.2013

  01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 06.07.2012

  01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 17.06.2011

  01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 17.06.2010

  01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 06.07.2009

  01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 11.07.2008

  01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 06.07.2007

  01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 12. 2015 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2014 do 30. 11. 2015

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 12. 2015 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2014 do 30. 11. 2015

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 12. 2015 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2014 do 30. 11. 2015

 • 01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  100000

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  2960802

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  306600

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  2951022

 • Nazwa serii

  E

  Liczba akcji w serii

  2462527

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  G

  Liczba akcji w serii

  500000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  H

  Liczba akcji w serii

  5608455

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  J

  Liczba akcji w serii

  7216220

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA K

  Liczba akcji w serii

  2210374

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA L

  Liczba akcji w serii

  3536842

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  N

  Liczba akcji w serii

  3500000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  M

  Liczba akcji w serii

  846670

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  R

  Liczba akcji w serii

  5741542

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wartość udziałów objętych za aport
 • 6 218 424,00 ZŁ