Nazwa pełna

"SFINKS POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000016481

NIP

7251752913

REGON

472247798

Adres siedziby

Młodych Wilcząt 36, 05-540 Zalesie Górne, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

4 czerwca 2001 r.

Kapitał zakładowy

37,9 mln zł

Kapitał docelowy

6 mln zł

Kapitał wpłacony

37,9 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

38,7 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 28 wpisów historycznych
Spółka notowana na GPW

Skrót:

SFS

Liczba wyemitowanych akcji:

37,9 mln

Wartość rynkowa:

39,5 mln zł

Decyzje UOKiK

25 listopada 2008 r.

RŁO-57/2008

Kontrola koncentracji

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 39 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 20 września 2019 r.

  PROKURA ŁĄCZNA; UPRAWNIA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 13 sierpnia 2020 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.

 • Od 13 sierpnia 2020 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.

 • Od 13 stycznia 2023 r.

  PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 13 stycznia 2023 r.

  PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 25 lipca 2023 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

124,6 tys. zł

2022 r.

14,1 mln zł

2021 r.

14 mln zł

2020 r.

3,5 mln zł

2016 r.

134,8 tys. zł

2012 r.

36,6 tys. zł

2010 r.

66,5 tys. zł

2008 r.

142,9 tys. zł

2005 r.

675,6 zł

2005
2008
2010
2012
2016
2020
2021
2022
2023
675,6 zł 142,9 tys. zł 66,5 tys. zł 36,6 tys. zł 134,8 tys. zł 3,5 mln zł 14 mln zł 14,1 mln zł 124,6 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.SFINKS.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 7369 SĄD REJONOWY DLA ŁODZI - ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XIV WYDZIAŁ REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016