Nazwa pełna

"ZŁOTY MELON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000158131

NIP

5213236491

REGON

015440977

Adres siedziby

Dominikańska 19C, 02-738 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

11 kwietnia 2003 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

1,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentacji spółki uprawniony jest jedyny członek zarządu (prezes zarządu) samodzielnie w przypadku, jeżeli zarząd spółki jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Decyzje UOKiK

20 czerwca 2005 r.

RKT-35/2005

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

42 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003