Poprzednio

ZAKŁADY AZOTOWE ANWIL

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

7,9 mln zł

3,6 mln zł