Nazwa pełna

H & M HENNES & MAURITZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000145614

NIP

5252253246

REGON

015292063

Adres siedziby

Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

17 stycznia 2003 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli powołany jest jeden członek zarządu, ma on prawo reprezentowania spółki samodzielnie. Jeżeli powołany jest więcej niż jeden członek zarządu, prawo do reprezentowania spółki przysługuje prezesowi zarządu samodzielnie, dwóm członkom zarządu łącznie lub jednemu członkowi zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  50 tys. zł

  Liczba udziałów

  100

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Prokurenci
 • PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM DOWOLNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM

 • PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM DOWOLNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM DOWOLNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM DOWOLNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

8,2 mln zł

2020 r.

120,9 tys. zł

2013 r.

566,7 zł

2010 r.

18,7 tys. zł

2006 r.

716,5 zł

2006
2010
2013
2020
2021
716,5 zł 18,7 tys. zł 566,7 zł 120,9 tys. zł 8,2 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.11.2003