Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

6,8 mln zł

2,7 mln zł

2007 - 2013

1

5,9 mln zł

1,8 mln zł

Łącznie

2

12,7 mln zł

4,5 mln zł