Nazwa pełna

"MIEJSKA GOSPODARKA KOMUNALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"

KRS

0000144423

NIP

9110004937

REGON

930592064

Adres siedziby

11 Listopada 17, 56-400 Oleśnica, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

20 grudnia 2002 r.

Kapitał zakładowy

49 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie prezesa spółki łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów.

Decyzje UOKiK

2 kwietnia 2003 r.

RWR-6/2003

Nadużywanie pozycji dominującej

Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki z o.o.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  49 mln zł

  Liczba udziałów

  48972

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 29 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

5,9 mln zł

2021 r.

3,1 mln zł

2019 r.

2,4 mln zł

2018 r.

10,5 tys. zł

2015 r.

1,8 tys. zł

2014 r.

64,2 tys. zł

2013 r.

3,8 tys. zł

2009 r.

437,6 tys. zł

2008 r.

360,4 tys. zł

2006 r.

28,1 tys. zł

2005 r.

199,3 tys. zł

2005
2006
2008
2009
2013
2014
2015
2018
2019
2021
2022
199,3 tys. zł 28,1 tys. zł 360,4 tys. zł 437,6 tys. zł 3,8 tys. zł 64,2 tys. zł 1,8 tys. zł 10,5 tys. zł 2,4 mln zł 3,1 mln zł 5,9 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

6,8 mln zł

2,7 mln zł

2007 - 2013

1

5,9 mln zł

1,8 mln zł

Łącznie

2

12,7 mln zł

4,5 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2807 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY-REJESTROWY

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

PANORAMA OLEŚNICKA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002