Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 27 września 2022 r.

Nazwa pełna

"E - TV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000128427

REGON

016302071

Adres siedziby

Sempołowskiej 3 / 30, 00-578 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

28 sierpnia 2002 r.

Kapitał zakładowy

10 mln zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  2 mln zł

  Liczba udziałów

  40000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  8 mln zł

  Liczba udziałów

  160000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Prokurenci
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 60126 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY - REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002