Nazwa pełna

ROLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000124018

NIP

8581679870

REGON

812508537

Data rejestracji

29 lipca 2002 r.

Adres siedziby

Al. Piastów 8 / 4, 70-331 Szczecin, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

7,7 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    🇩🇪

    Rezydencja

    🇩🇪

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu może reprezentować spółkę samodzielnie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003