Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

5,8 mln zł

2020 r.

47,1 tys. zł

2019 r.

10,4 tys. zł

2017 r.

32 tys. zł

2016 r.

138,2 tys. zł

2015 r.

128,8 tys. zł

2014 r.

22,7 tys. zł

2012 r.

52 tys. zł

2008 r.

3,8 tys. zł

2007 r.

973,8 zł

2006 r.

21,2 tys. zł

2006
2007
2008
2012
2014
2015
2016
2017
2019
2020
2021
21,2 tys. zł 973,8 zł 3,8 tys. zł 52 tys. zł 22,7 tys. zł 128,8 tys. zł 138,2 tys. zł 32 tys. zł 10,4 tys. zł 47,1 tys. zł 5,8 mln zł