Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 23.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 28.08.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 26.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 15.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 06.06.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 04.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 06.09.2013

  01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 03.09.2012

  01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 04.08.2011

  01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 05.11.2010

  01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 24.11.2009

  01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 24.11.2009

  01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 24.11.2009

  01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 01.12.2006

  01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008, 24. 11. 2009

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007, 24. 11. 2009

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006, 24. 11. 2009

 • 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005