Nazwa pełna

FUNDACJA MUSZKIETERÓW

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000109501

NIP

7822240461

REGON

634352538

Data rejestracji

25 kwietnia 2002 r.

Adres siedziby

Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

Przedmiot pozostałej działalności
 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 • Działalność wydawnicza

 • Działalność usługowa w zakresie informacji

 • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Wspieranie rozwoju krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci I młodzieży

 • Wspieranie ochrony I promocji zdrowia

 • Organizowanie I wspieranie działań mających na celu ekologię I ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego

 • Organizowanie I wspieranie nauki, edukacji, oświaty I wychowania

 • Podejmowanie działań mających na celu wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury I tradycji

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Prowadzenie działalności charytatywnej

 • Wspieranie finansowe osób I rodzin w trudnej sytuacji życiowej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji wystarczające jest działanie jednego członka zarządu.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE