Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 19, obowiązujące od 23 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA MUSZKIETERÓW

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000109501

NIP

7822240461

REGON

634352538

Data rejestracji

25 kwietnia 2002 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

Przedmiot pozostałej działalności
 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 • Działalność wydawnicza

 • Działalność usługowa w zakresie informacji

 • Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Wspieranie rozwoju krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

 • Wspieranie ochrony i promocji zdrowia

 • Organizowanie i wspieranie działań mających na celu ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego

 • Organizowanie i wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

 • Podejmowanie działań mających na celu wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Prowadzenie działalności charytatywnej

 • Wspieranie finansowe osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji wystarczające jest działanie jednego członka zarządu.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE