Nazwa pełna

INWESTYCJE POMORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0001071323

NIP

5833495577

REGON

527115175

Adres siedziby

Jana Heweliusza 11 / 811, 80-890 Gdańsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

4 grudnia 2023 r.

Kapitał zakładowy

400 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki umocowani są: 1) w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu samodzielnie, 2) w przypadku zarządu dwu lub trzyosobowego - dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
  • Od 4 grudnia 2023 r.

    PROKURENT JEST UMOCOWANY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROKURY WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2024