Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 21 listopada 2023 r.

Nazwa pełna

WSPÓLNOTA LATYNOSKA W POLSCE

KRS

0001070407

NIP

5214045801

REGON

526996363

Adres siedziby

Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

21 listopada 2023 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu jednoosobowo lub dwóch członków zarządu działających łącznie

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2024