Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 13 października 2023 r.

Nazwa pełna

SACLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0001063413

NIP

9671469740

REGON

526674116

Adres siedziby

Plac Piastowski 3, 85-012 Bydgoszcz, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

11 października 2023 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest: 1. W przypadku zarządu jednoosobowego prezes zarządu jednoosobowo, 2. W przypadku zarządu wieloosobowego prezes zarządu samodzielnie do kwoty 50. 000,00 zł. Powyżej tej kwoty wymagalne jest współdziałanie dwóch członków zarządu w tym prezesa zarządu.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2024