Poprzednio

ZAKŁADY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWNICTWA "METALPLAST-BIELSKO"

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

40,6 mln zł

6,6 mln zł

2007 - 2013

1

5,7 mln zł

1,6 mln zł

Łącznie

2

46,3 mln zł

8,2 mln zł