Nazwa pełna

CENTRUM DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ "MULTI-MED" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0001052228

NIP

5272405713

REGON

015497227

Adres siedziby

Okopowa 33, 01-059 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

1 września 2023 r.

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Kapitał wpłacony

100 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji spółki, w tym składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2023