Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 5 kwietnia 2023 r.

Nazwa pełna

POLIMEX PV1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0001029021

NIP

5252950821

REGON

524946220

Adres siedziby

Aleja Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

4 kwietnia 2023 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Gdy zarząd jest więcej niż jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2023