Sprawozdanie za rok 2019

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody

Koszty

Zysk

Podatek dochodowy

Więcej danych »

Dokumenty

Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 28.09.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 03.10.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 21.06.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 03.09.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 31.03.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 31.03.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 12.03.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 22.03.2013

  2012 rok

 • 24.04.2012

  2011 rok

 • 29.03.2011

  2010r.

 • 30.03.2010

  01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 21.04.2009

  Rok 2008

 • 29.04.2008

  Za rok 2007

 • 05.04.2007

  01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 03.08.2006

  2005r.

 • 31.03.2005

  01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.

 • 16.04.2004

  01. 01. 2003r. - 31. 12. 2003r.

 • 28.03.2003

  01. 01. 2002-31. 12. 2002

 • 10.05.2002

  01. 01. 2001-31. 12. 2001

 • 14.08.2001

  01. 01. 2000 - 31. 12. 2000

 • 01. 01. 2000 - 31. 12. 2000

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 2012 rok

 • 2011 rok

 • 2010r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • Rok 2008

 • Za rok 2007

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 2005r.

 • 01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.

 • 01. 01. 2003r. - 31. 12. 2003r.

 • 01. 01. 2002-31. 12. 2002

 • 01. 01. 2001-31. 12. 2001

 • 01. 01. 2000 - 31. 12. 2000

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 2012 rok

 • 2011 rok

 • 2010r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • Rok 2008

 • Za rok 2007

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 2005r.

 • 01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.

 • 01. 01. 2003r. - 31. 12. 2003r.

 • 01. 01. 2002-31. 12. 2002

 • 01. 01. 2001-31. 12. 2001

 • 01. 01. 2000 - 31. 12. 2000

Wartość udziałów objętych za aport
 • 4 200,00 ZŁ