Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "EKOBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ

KRS

0000102680

NIP

9210004196

REGON

950011979

Adres siedziby

2, Szalenik-Kolonia, 22-670 Bełżec, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

25 marca 2002 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Kapitał zakładowy

50,4 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu upoważniony jest do samodzielnego składania oświadczeń woli w imieniu spółki.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Sprawozdanie za rok 2019

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody

Koszty

Zysk

Podatek dochodowy

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 25 marca 2002 r.

  21 udziałów po 1.200 zł- łączna wartość 25.200 zł.

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 6 czerwca 2012 r.

  Wartość udziałów

  12 tys. zł

  Liczba udziałów

  10

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 6 czerwca 2012 r.

  Wartość udziałów

  12 tys. zł

  Liczba udziałów

  10

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

8,3 tys. zł

2020 r.

3,3 tys. zł

2019 r.

5,9 tys. zł

2018 r.

429,1 tys. zł

2017 r.

37,1 tys. zł

2004 r.

13,9 tys. zł

2004
2017
2018
2019
2020
2021
13,9 tys. zł 37,1 tys. zł 429,1 tys. zł 5,9 tys. zł 3,3 tys. zł 8,3 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

10,2 mln zł

7 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 314 SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W ZAMOŚCIU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014