Pozostałe usługi

4 762

Liczba organizacji

798 mln zł

Kapitalizacja

4,4 lat

Średni wiek organizacji

41,9 %

Udział kobiet w zarządach

Sekcja ta obejmuje:

  • działalność organizacji członkowskich,
  • naprawę komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego
  • działalność usługową pozostałą, gdzie indziej niesklasyfikowaną.